fbpx

prijave

Slastičar

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završenog obrazovanja uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadaće u zanimanju slastičar.

Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa

· pripremiti sve vrste hladnih i toplih jela i slastica
· prigotoviti jelo:
· naručiti sirovine, namirnice i poluproizvode
· preuzeti naručenu robu, skladištiti ju, čuvati od kvarenja
· ustrojavati rad kuhinje
· sudjelovati u svim dijelovima tehnološkog postupka prigotavljanja slastica
· primijeniti standarde u obrocima, primjeni zdrave, dijetalne i makrobiotičke prehrane
· razvijati nacionalnu hrvatsku kuhinju kao i kuhinje drugih zemalja
· rukovati kuhinjskim strojevima, alatima i posuđem različitih namjena

uvjeti za upis

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje SLASTIČAR može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života,

· liječničko uvjerenje (potvrda) o zdravstvenoj sposobnosti,
· sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje slastičar polaznik mora imati 17 godina i završen neki od programa trogodišnjeg ili četverogodišnjeg trajanja obrazovanja, liječničko uvjerenje (potvrda) o zdravstvenoj sposobnosti, te sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

· razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Program prekvalifikacije za zanimanje SLASTIČAR prilagođen je prethodnom obrazovanju, dobi, znanju, vještinama i sposobnostima odraslih.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

SLASTIČAR

Obrazac prijave

F.A.Q.

Često postavljena pitanja

Što je potrebno za upis u srednju školu?

Za upis u prvi razred srednje škole potrebna je završena osnovna škola.

Dokumenti potrebni za upis:

  • Završna svjedodžba osnovne škole.

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u programe doškolovanja?

Za upis u programe doškolovanja potrebno je imati završen jedan ili više razreda srednje škole.

Dokumenti potrebni za upis:

  • Svjedodžbe završenih razreda srednje škole

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u program prekvalifikacije?

Za prekvalifikaciju potrebno je imati završenu srednju školu.

Dokumenti potrebni za upis:

  • Svjedodžbe svih završenih razreda i završna svjedodžba srednje škole
  • Domovnica
  • Rodni list
  • Kopija osobne iskaznice

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.