fbpx

Srednje škole i prekvalifikacije

Zdravstvo i socijalna skrb

Farmaceutski tehničar

Farmaceutski tehničar je kao profil stručnog djelatnika obrazovan za rad u svim segmentima farmaceutske djelatnosti.

Stručni sadržaji omogućuju polaznicima stjecanje stručnih znanja i vještina za profesionalno obavljanje djelatnosti.

općenite informacije
Farmaceutski tehničar je kao profil stručnog djelatnika obrazovan za rad u svim segmentima farmaceutske djelatnosti.

Obrazovanje farmaceutskih tehničara u području zdravstva, pored zajedničkih ciljeva u sustavu srednjeg školstva utvrđenih Zakonom, ima za cilj i usvojiti znanje te osposobiti i razviti kod polaznika, preko zajedničkog i posebnog stručnog dijela programa, znanje i vještine za rad u području zdravstvenih ustanova koje zahtijevaju spomenuti profil.

Stručni sadržaji omogućuju polaznicima stjecanje stručnih znanja i vještina za profesionalno obavljanje djelatnosti.

Dio stručnih sadržaja čine vježbe čija je zadaća postupno uvođenje polaznika u rad, posebno u ljekarnama i biljnim ljekarnama, kao i ostalim ustanovama gdje farmaceutski tehničari obavljaju svoju djelatnost. Tijekom obrazovanja polaznike je potrebno upozoriti na veliku odgovornost u budućem profesionalnom radu te ih upoznati sa svim novim dostignućima i težnjama u struci od kojih glavno mjesto ima primjena elektronskih računala, a također i fitoterapija

Zadaće općih sadržaja
 • razumijevanje i podizanje kulture življenja i brige za tjelesni razvoj i zdravlje polaznika
 • stjecanje općeg temeljitog obrazovanja, posebno iz prirodnih znanosti za razumijevanje i svladavanje stručnih sadržaja
 • stjecanje potrebnih znanja za nastavak obrazovanja
zadaće programa
 • Usvajanje znanja i vještina koje farmaceutskom tehničaru omogućuju što potpunije uklapanje u timski rad te samostalnost u djelokrugu predviđenim Zakonom. Podrazumijeva se rad u javnim i bolničkim ljekarnama, biljnim ljekarnama, drogerijama, veletrgovinama, farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji te analitičkim, galenskim i drugim laboratorijima;
 • Poznavanje sirovina biljnog, životinjskog i mineralnog podrijetla kao i sintetskih tvari potrebnih za pripremu i proizvodnju lijekova;
 • Poznavanje kozmetičkih preparata i higijenskih sredstava;
 • Poznavanje pomoćnih ljekovitih sredstava;
 • Poznavanje gotovih lijekova za humanu i veterinarsku uporabu;
 • Poznavanje prirodnih ljekovitih sredstava;
 • Poznavanje sanitetskog materijala;
 • Stjecanje vještine u tehnologiji izrade galenskih i magistralnih lijekova;
 • Stjecanje vještine u različitim analitičkim postupcima;
 • Vođenje administrativnih poslova.
Specifična svrha obrazovanja
Farmaceutski tehničar radi s farmaceutskim sirovinama u pripremi i proizvodnji gotovih farmaceutskih proizvoda. Posao tehničara razlikuje se, ovisno o tomu radi li u ljekarni, laboratoriju ili farmaceutskoj proizvodnji.

Farmaceutski tehničari zapošljavaju se u ljekarnama, laboratorijima, u proizvodnji lijekova za humanu i veterinarsku upotrebu i u kozmetičkoj proizvodnji.

Rad u farmaceutskoj proizvodnji odvija se u uvjetima mikrobiološke klime (zadane temperature, vlažnosti zraka i strujanje zraka) ili sterilnim uvjetima rada, pa je također propisano nošenje sterilne obuće i odjeće. Laboratoriji u kojima rade farmaceutski tehničari mogu biti laboratoriji u kojima prevladavaju tikvice, staklene cijevi i plamenici, ali i potpuno suvremeni i automatizirani uređaji. Stoga se očekuje da farmaceutski tehničar zna raditi s kompjutoriziranom opremom te da razumije engleski ili njemački jezik, jer su upute za upotrebu opreme najčešće pisane na tim jezicima.

Uvjeti za upis
 • U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje FARMACEUTSKI/A TEHNIČAR/KA može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života te liječničko uvjerenje o sposobnosti obavljanja poslova.
 • Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje farmaceutski/a tehničar/ka polaznik mora imati završenu srednju školu te liječničko uvjerenje o sposobnosti obavljanja poslova.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Bolničar

Ciljevi i zadaće programa za obrazovanje bolničara jesu oni kojma se usvajaju znanja, vještine i navike za obavljanje bolničarskih djelatnosti.
Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa
Bolničar treba naučiti i znati:

· namjestiti krevet (bolesniku), mijenjati posteljno rublje pokretnom i nepokretnom bolesniku, te ukolniti grubu nečistoću

· razvrstavati rublje

· obavljati osobnu higijenu tijela:umivanje, kupanje, pranje kose, uređivanje nokata i brijanje;

· brinuti se za pravilan položaj bolesnika i poduzimati mjere da bi se sprječile posljedice dugotrajnog ležanja ;

· Improvizirati za ugodan položaj;

· sređivati noćne ormariće i brinuti o redu i čistoći uže okoline bolesnika;

· pružati pomoć pri obavljanju fizioloških funkcija;

· odnositi

· pratiti bolesnike na dijagnostičke pretrage i preglede;

zadaće bolničara
· uređuje i oblači umrlog i brine za transport;

· dezinficrati okolinu bolesnog;

· sudjeluje u sprečavanju intrahospitalnih infekcija (mehaničko čišćenje pribora , dezinfekcija);

· obavlja depedikulaciju;

· pomaže pri jelu bolesniku koj nema problem sa žvakanjem, gutanjem i disanjem:

· priprema pribora za sterilizaciju (mehaničko čišćenje)

· brine se za mikroklimu u sobi bolesnika;

· uočava promjene na bolesniku i obaještava članove zdravstvenog tima . medicinku sestru, liječnika.

uvjeti za upis
Uvjeti upisa

Za upis u program stjecanja niže stručne spreme za zanimanje bolničar, polaznik mora biti stariji od 17 godina, imati završenu osnovnu školu i imati potvrdu liječnika medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova bolničara.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje polaznik treba imati najmanje 17 godina, završenu srednju školu.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

· razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati

· razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati

· praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Fizioterapeutski tehničar

Stjecanje znanja, razvijanje vještina i osposobljavanja za poslove i zadaće u području fizikalne medicine i rehabilitacije preko općeobrazovnog i strukovnog obrazovnog programa.

Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa
Obrazovanje fizioterapeutskog tehničara u području zdravstva, osim zajedničkih svrha i zadaća u sustavu srednjoškolskog obrazovanja utvrđenih zakonom, kod polaznika ima svrhu stjecanje znanja, razvijanje vještina i osposobljavanja za poslove i zadaće u području fizikalne medicine i rehabilitacije preko općeobrazovnog i strukovnog obrazovnog programa.
Uvjeti za upis
 • U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje FIZIOTERAPEUTSKI/A TEHNIČAR/KA može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života te liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova.
 • Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje fizioterapeutski/a tehničar/ka polaznik mora imati završenu srednju školu i liječničko uvjerenje o sposobnosti obavljanja poslova.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Zdravstveno laboratorijski tehničar

Stjecanje znanja, razvijanje vještina i osposobljavanja za poslove i zadaće u dijagnostičkim laboratorijima različitih specijalnosti iz područja laboratorijske medicine.

Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa

Obrazovanje zdravstveno-laboratorijskog tehničara u području zdravstva, osim zajedničkih ciljeva u sustavu srednjeg školstva utvrđenih Zakonom, ima svrhu usvojiti znanje, osposobiti i razviti preko oće obrazovnog i strukovnog programa kod polaznika znanje i vještine za obavljanje poslova u dijagnostičkim laboratorijima različitih specijalnosti iz područja laboratorijske medicine.

Svrha programa
 • Osposobiti polaznika za uzimanje uzoraka za analizu (kapilarna krv, urin i stolica).
 • Osposobiti polaznika za izvođenje rutinskih laboratorijskih analiza.
 • Osposobiti polaznika za suradnju u timu laboratorisjkih djelatnika
 • Osposobiti polaznika za razumjevanje postupaka i metoda u izvođenju analiza
 • Osposobiti polaznika za savjesno, točno i precizno izvođenje analiza
 • Razviti kod polaznika profesionalnu svijest i odgovornost, odnos prema zdravlju i bolesti te mjerama za očuvanje i unaprijeđenje svog i tuđeg zdravlja

Budući da odgoj i obrazovanje zdravstveno-laboratorijskih tehničara prizlazi iz specifičnosti djelatnosti, a to je rad s ljudima i analitički postupci s ciljem postavljanja dijagnoze, posebno značenje pridaje se cilju obrazovanja koji je usmjeren razvijanju:

 • humanog odnosa prema bolesniku
 • čuvanju profesionalne tajne
 • komuniciranju s pacijentom
 • komuniciranju u sklopu radnog tima
 • urednosti, točnosti, preciznosti i savjesnosti
Zadaće strukovnih sadržaja
 • dati potrebna objašnjenja za razumjevanje rada zdravstveno-laboratorijskog tehničara, znanja i vještine koje određuju osobine, sposobnosti i navike zdravstveno-laboratorijskog tehničara
 • omogućiti polaznicima stjecanje sustavnih stručnih znanja za zahtjeve profesionalnog rada i djelovanja u području rada dijagnostičkih laboratorija različitih specijalnosti iz područja laboratorijske medicine
Zadaće općih sadržaja
 • ostvarivanje ciljeva općeg i zajedničkih ciljeva (razumjevanje i poticanje kulture življenja, briga za tjelesni razvoj i zdravlje, za život i praksu, nužno poznavanje društvenih i gospodarskih prilika i stvaranje potrebne mogućnosti komuniciranja)
 • stjecanje temeljitog obrazovanja iz prirodoznanstvenog i društvenog područja radi usvajanja potrebnih znanja  za razumjevanje i svladavanje stručnih sadržaja.
Specifični ciljevi obrazovanja

Obrazovanje treba omogućiti dobro strukovno obrazovanje zdravstveno-laboratorijskog tehničara kojim će se uključiti u rad dijagnostičkih laboratorija zdravstvenih ustanova. Program je usklađen sa očekivanjima i potrebnim novinama primjerenim radu zdravstveno-laboratorijskog tehničara. Strukovni sadržaji imaju zadaću omogućiti polaznicima stjecanje sustavnih stručnih znanja iz područja medicinske biokemije, laboratorijske hematologije, mikrobiologije i prazitologije, znanja iz područja imunohematologije i transfuziologije, histoloških i citoloških tehnika. Strukovni sadržaji moraju dati potrebna znanja i vještine koja određuju osobine, sposobnosti i navike zdravstveno-laboratorijskog tehničara. Ti sadržaji izvode se preko skupnih i individualnih konzultacija, vježbi, seminarskih radova i rješavanja problema.

Uz široko opće obrazovanje, polaznici se osposobljavaju za uključivanje u rad, nastavak školovanja i samoobrazovanje za humano i zahtjevno zanimanje zdravstveno-laboratorijskog tehničara.

Uvjeti za upis
 • U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje ZDRAVSTVENO-LABORATORIJSKI/A TIHNIČAR/KA može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života te liječničko uvjerenje o sposobnosti obavljanja poslova.

  Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje zdravstveno-laboratorijski/a tehničar/ka  polaznik mora imati završenu srednju školu te liječničko uvjerenje o sposobnosti obavljanja poslova.

  Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

  • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
  • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati

  Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Sanitarni tehničar

Usvajanje znanja i vještine i osposobljavanje za obavljanje poslova u provedbi preventivne zdravstvene zaštite.

opis programa

Obrazovanje treba omogućiti dobro strukovno obrazovanje kojim će se uključiti u rad na provođenju preventivne zdravstvene zaštite. Program je usklađen s očekivanim novinama primjerenim radu sanitarnog tehničara. Strukovni sadržaji imaju zadaću omogućiti polaznicima stjecanje sustavnih stručnih znanja iz područja pretraga vode, higijene i tehnologije namirnica, mikrobiologije, parazitologije, epidemiologije, dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, znanja iz područja okoline i zdravlja, zdravstvenog odgoja i socijalne medicine. Strukovni sadržaji moraju dati potrebna znanja i vještine koje određuju osobine, sposobnosti i navike sanitarnog tehničara. Ti sadržaji izvode se putem predavanja, vježbi, seminarskih radova, rješavanjem problema.

Strukovni sadržaji čine osnovu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja sanitarnog tehničara na poslovima i zadacima provođenja preventivne zdravstvene zaštite, nakon završene srednje škole.

Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa

Obrazovanje sanitarnog tehničara u području zdravstva, osim zajedničkih ciljeva u sustavu srednjoškolskog obrazovanja utvrđenih zakonom, ima svrhu i zadaću da polaznici usvoje znanja i vještine te da se osposobe za obavljanje poslova u provedbi preventivne zdravstvene zaštite.

Svrha programa

· osposobiti polaznika za propisno uzimanje i prijenos uzorka ljudskih ekskreta i drugih materijala (osim likvora, srži i tkiva);.

· osposobiti polaznika za ispravno uzimanje i prijenos uzoraka hrane, vode, otpadnih tvari i predmeta opće upotrebe;

· osposobiti polaznika za kontrolu namirnica, vode otpadnih tvari i predmeta opće upotrebe;

· osposobiti polaznika za izvođenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije;

· osposobiti polaznika za suradnju u timu tijekom poduzimanja higijensko-epidemioloških mjera koje napose obuhvaćaju zdravstveni nadzor nad osobama i objektima u proizvodnji, prometu, skladištenju namirnica, predmeta opće upotrebe, pitke vode, dispozicije otpadnih tvari i nadzor nad drugim osobama i objektima koji mogu imati utjecaja na ljudsko zdravlje te provođenje tih mjera;

· osposobiti polaznika za razumijevanje postupaka i metoda u provođenju zaštite zdravlja stanovništva;

· osposobiti polaznika za savjesno, točno i precizno izvođenje analitičkih postupaka;

· razviti kod polaznika profesionalnu svijest i odgovornost, odnos prema zdravlju i bolesti te prema mjerama za očuvanje i unapređenje vlastitoga i tuđega zdravlja.

Budući da odgoj i obrazovanje sanitarnog tehničara proizlazi iz specifičnosti djelatnosti, a to je rad s ljudima, rad na terenu i analitički postupci radi zaštite zdravlja pučanstva, posebno značenje pridaje se zadaći obrazovanja koja je usmjerena na:

· razvijanje humanog odnosa prema bolesniku, njegovoj obitelji i okolini, čuvanje profesionalne tajne

· komuniciranje u sklopu radnog tima

· komuniciranje sa strankom i pacijentom

· urednost, točnost, preciznost i savjesnost.

Tijekom obrazovanja treba poticati individualne sposobnosti i intelektualni razvoj polaznika te odgajati društveno obzirne i odgovorne osobe. S obzirom na znanstvena, tehnološka i strukovna znanja, strukovni sadržaji čine osnovu stručnog obrazovanja i osposobljavanja sanitarnih tehničara za poslove i zadaće u provođenju preventivne zdravstvene zaštite nakon završene srednje škole.

Zadaće strukovnih sadržaja
 • dati potrebna objašnjenja za razumijevanje rada sanitarnog tehničara, znanja i vještine koje određuju osobine, sposobnosti i navike sanitarnog tehničara;

   

 • omogućiti polaznicima stjecanje sustavnih stručnih znanja za zahtjeve profesionalnog rada i djelovanja u području rada preventivne zdravstvene zaštite.

  Sastavni dio stručno-teoretskog obrazovanja i osposobljavanja sanitarnog tehničara jesu vježbe. Dio strukovnih sadržaja čini i strukovna praksa čija je zadaća postupno uvođenje polaznika u poslove sanitarnog tehničara u stvarnim uvjetima. Strukovna se praksa izvodi pod vodstvom zdravstvenih djelatnika u zdravstvenim ustanovama. Dio obrazovnog programa su fakultativni sadržaji koji nisu obvezatni, a organizira ih škola. Tijekom obrazovanja polaznike treba upozoriti na veliku odgovornost u budućem profesionalnom radu i upoznati ih sa suvremenim metodama rada.

Zadaće općih sadržaja
 • ostvarivanje svrhe zajedničkog interesa (razumijevanje, i podizanje kulture življenja, briga za tjelesni razvoj i zdravlje polaznika za život i praksu, nužno poznavanje društvenih i gospodarskih prilika i stvaranja potrebne mogućnosti komuniciranja);

   

 • stjecanje temeljnog obrazovanja iz prirodoznanstvenog i društvenog područja radi usvajanja potrebnog znanja za razumijevanje i svladavanje stručnih sadržaja te stjecanje podloge za nastavak obrazovanja.

Specifična svrha obrazovanja

Obrazovni program za sanitarnog tehničara treba omogućiti stjecanje dobrog općeg obrazovanja, ponajprije u prirodoznanstvenom i jezičnom području, što će omogućiti razumijevanje strukovnih sadržaja i nastavak obrazovanja.

Uz široko opće obrazovanje i dobro strukovno obrazovanje, polaznici se osposobljavaju za uključivanje u rad, nastavak školovanja i samoobrazovanje za humano i zahtjevno zanimanje sanitarnog tehničara.

Uvjeti za upis
 • U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje SANITARNI TEHNIČAR može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života te liječničku svjedodžbu medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova.

   

 • Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje sanitarni tehničar polaznik mora imati završenu srednju školu te liječničku svjedodžbu medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova.

   

  Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati

 •  razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati

  Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Dentalni asistent

Obrazovanje dentalnog asistenta u području zdravstva sa ciljem stjecanja znanja i vještina za rad u području zdravstvenih ustanova koje zahtijevaju spomenuti profil.

opis programa

Obrazovanje dentalnog asistenta u području zdravstva, pored zajedničkih ciljeva u sustavu srednjeg školstva utvrđenih Zakonom, ima za cilj i usvojiti znanje te osposobiti i razviti kod polaznika, preko zajedničkog i posebnog stručnog dijela programa, znanje i vještine za rad u području zdravstvenih ustanova koje zahtijevaju spomenuti profil.

Stručni sadržaji omogućuju polaznicima stjecanje stručnih znanja i vještina za profesionalno obavljanje djelatnosti.

Cilj je osigurati da polaznici steknu osnove profesionalnog obrazovanja na temelju kojega je moguć daljnji razvoj u struci. Također osposobiti ih za samostalno obavljanje poslova u domeni zanimanja dentalnog asistenta.

Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa

· Planirati terapijske postupke u dogovoru s dentalnim timom te samostalno voditi listu pacijenata i terapijskih postupaka.

· Samostalno i po uputi doktora dentalne medicine redovito analizirati količinu i ispravnost zaliha materijala u skladištu te ispravnost prostora i opreme u ordinaciji dentalne medicine.

· Osigurati ugodno okruženje u čekaonici dentalne medicine te primjereni tiskani i drugi zdravstveno-odgojni materijal u dogovoru s dentalnim timom.

· Samostalno dezinficirati radno mjesto, radne površine, instrumente i ostali pribor za terapijske postupke.

· Samostalno sterilizirati instrumente i pribor za terapijske postupke te provesti kontrolu sterilizacije prema standardima i zakonskim propisima.

· Samostalno pripremiti instrumente i pribor te asistirati doktoru dentalne medicine tijekom terapijskog postupka prema uputi.

· Samostalno pripremiti pacijenta za terapijski postupak i zbrinuti ga nakon terapijskog postupka prema standardima i zakonskim propisima, poštujući njegovo dostojanstvo i pravo na različitost.

· Raditi u timu s doktorom dentalne medicine tijekom izvođenja dijagnostičko terapijskog postupka prema standardima.

· Samostalno prepoznati hitna medicinska stanja i sudjelovati u njihovom rješavanju.

· Upoznati korisnika dentalno – medicinskih usluga o osnovnim pravilima oralne higijene i prevencije te sudjelovati u procesu zdravstvenog odgoja zajednice.

· Upisati dentalni status pacijenta prema nalogu doktora dentalne medicine, arhivirati osobnu dentalnu i ostalu medicinsku dokumentaciju prema propisu te izraditi izvješća o izvršenim terapijskim postupcima.

· Primijeniti suvremenu informatičku tehnologiju u izradi i pohranjivanju medicinske, statističke i financijske dokumentacije. Samostalno naplatiti dentalnu uslugu prema cjeniku usluga.

· Samostalno kontrolirati rok valjanosti lijekova i dentalnih materijala, voditi izdatnice i primke za dentalni materijal te redovito naručivati nove materijale za terapijske postupke u dogovoru s doktorom dentalne medicine.

· Uputiti pacijenta o terapijskom postupku sukladno nadležnosti dentalne asistentice te samostalno ili u timu riješiti komunikacijsku prepreku s pacijentom (djeca, starije i nemoćne osobe, osobe s invaliditetom, osobe iz drugih govornih područja).

· Komunicirati unutar i izvan dentalnog tima, (primjenjujući profesionalnu etiku, stručnu terminologiju te suvremenu informatičku tehnologiju).

· Redovito se stručno usavršavati te primjenjivati novostečena znanja i vještine u svakodnevnom radu.

· Samovrednovati rad u ordinaciji dentalne medicine te primjenjivati u svakodnevnom radu važeće zakonske propise, etički kodeks i protokol.

· Samostalno zbrinuti medicinski, kemijski i mehanički otpad prema važećim zakonskim propisima.

· Samostalno primijeniti mjere osobne zaštite te mjere zaštite pacijenta.

· Samostalno izvesti higijensko-epidemiološke mjere u ordinaciji te mjere postekspozicijske profilakse po zakonskom standardu, (nakon ubodnog i ugriznog incidenta te nakon izloženosti sekretima – krv, slina, gnoj).

Uvjeti za upis

U program izobrazbe za zanimanje dentalni asistent mogu se upisati polaznici koji imaju završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života, te liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova dentalnog asistenta.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje dentalni asistent polaznik mora imati završenu srednju školu i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova dentalnog asistenta.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrdit će se:

· razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,

· razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Dentalni tehničar

Obrazovanje dentalnog tehničara u području zdravstva sa ciljem stjecanja znanja i vještina za rad u području zdravstvenih ustanova koje zahtijevaju spomenuti profil.

opis programa

Obrazovanje dentalnog tehničara u području zdravstva, pored zajedničkih ciljeva u sustavu srednjeg školstva utvrđenih Zakonom, ima za cilj i usvojiti znanje te osposobiti i razviti kod polaznika, preko zajedničkog i posebnog stručnog dijela programa, znanje i vještine za rad u području zdravstvenih ustanova koje zahtijevaju spomenuti profil.

Stručni sadržaji omogućuju polaznicima stjecanje stručnih znanja i vještina za profesionalno obavljanje djelatnosti.

Cilj je osigurati da polaznici steknu osnove profesionalnog obrazovanja na temelju kojega je moguć daljnji razvoj u struci. Također osposobiti ih za samostalno obavljanje poslova u domeni zanimanja dentalnog tehničara.

Svrha strukovnog dijela nastavnog programa postiže se ostvarivanjem sljedećih zadaća

· usvajanje znanja i vještina koje osposobljavaju polaznika za samostalnu izradu fiksnih i mobilnih protetskih konstrukcija (stalnih i pomoćnih nadomjestaka).

· osposobiti polaznike za timski rad s liječnikom stomatologom radi očuvanja zdravlja

· upoznati i osposobiti polaznika za rukovanje različitim zubotehničkim instrumentima i aparatima u zubotehničkom laboratoriju

· upoznati vrste i sastav te svojstva gradivnih i pomoćnih dentalnih materijala te njihovog ponašanja tijekom tehnološkog procesa izrade fiksnih i mobilnih protetskih radova

· razviti kod polaznika profesionalnu svijest i odgovornost

· upoznati polaznike s općim i specijalnim sadržajima zaštite na radu

· upoznati i osposobiti polaznika za siguran i higijenski zaštićen način rada

· razviti kod polaznika smisao za estetiku

Strukovno-teorijski sadržaji upoznaju polaznika:

· s građom i funkcijom stomatološkog sustava te s posljedicama koje nastaju nakon djelomičnog i potpunog gubitka živčanih jedinica

· s različitim vrstama fiksnih i mobilnih protetskih radova te tehnološkom izradbom radova kao terapijskog sredstva

· s vrstama zubotehničkih materijala i tehnološkim procesima pri primjeni

Vježbe omogućuju polazniku

· usvojiti i steći vještine za izradu fiksnih i mobilnih protetskih nadomjestaka a ostvariti ih u zubotehničkom laboratoriju

· osposobiti za rukovanje različitim aparatima i instrumentima

· upoznati s timskim radom s liječnikom stomatologom te profesionalnim radom i djelovanjem u području stomatologije

Uvjeti za upis
 • U program izobrazbe za zanimanje dentalni tehničar mogu se upisati polaznici koji imaju završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života, te liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova dentalnog tehničara.

  Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje dentalni tehničar polaznik mora imati završenu srednju školu i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova dentalnog tehničara.

  Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrdit će se:

  · razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,

  · razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati.

  Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Tehničar za očnu optiku

Polaznici stječu znanja iz različitih područja znanosti, oftalmologije i očne optike.

Cilj

Osposobiti polaznike za izradu različitih vrsta naočala kao optičkog pomagala ili modnog detalja, njihovih različitih popravaka, te ugradnju leće u okvire.

Polaznici stječu znanja iz različitih područja znanosti, oftalmologije i očne optike.

Kompetencije koje polaznik stječe
 • Stečena znanja o građi i funkciji oka te funkcioniranje optičkog, zaštitnog i pokretačkog aparata oka
 • Usvojena znanja o citologiji očnih različitosti, oštećenja i oboljenja oka
 • Stečena znanja o pretragama oštrine vida i načinima otklanjanja slabovidnosti konzervativnim i modernim metodama
 • Sposobnost razvijanja humanog odnosa i uljudnog komuniciranja s pacijentima
 • Osposobljenost za primjenu tehničkog crtanja i dokumentiranja
 • Stečena znanja u području optike i naočalne optike te primjena istih u praksi
 • Upoznatost s optičkim materijalima i sredstvima za brušenje i poliranje, kao i zaštitom materijala od korozije
 • Upoznatost s optičkim mjerama, sredstvima i tehnikama mjerenja
 • Osposobljenost za korištenje optičkih instrumenata
 • Upoznatost s građom glave, živčanog sustava i osjetila s naglaskom na građu i funkciju oka
 • Sposobnost izvođenja osnovnih operacija s metalima i nemetalima
 • Sposobnost mjerenja dioptrijskih vrijednosti sfernih leća, njihovo centriranje, ocrtavanje, kidanje, brušenje i ugradba obrađenih leća u okvire za naočale, te prilagođavanje i kontrola gotovih naočala
 • Sposobnost obrade astigmatičnih leća, njigova ugradba i kontrola i prilagođavanje gotovih naočala
 • Spsobnost popravka naočala i rukovanja alatima, instrumentima, napravama i strojevima i njihovo održavanje
 • Sposobnost obrade leća sa dva ili tri žarišta, te njihova ugradba u okvire
 • Sposobnost obrade mutifokalnih leća, te njihova ugradba u okvire
 • Sposobnost obrade leća za korekciju vida od plastičnih materijala i od naročite vrste stakla
 • Sposobnost anatomskkog i estetskog prilagođvanja naočala
 • Sposobnost rukovanja i mjerenja optičkim mjernim instrumentima
Uvjeti za upis
 • U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje tehničar/ka za očnu optiku mogu se upisati polaznici koji imaju završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života, te liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova tehničara/ke za očnu optiku.

   

  Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje tehničar/ka za očnu optiku polaznik mora imati završenu srednju školu i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova tehničara/ke za očnu optiku.

   

  Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu  utvrdit će se:

  • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
  • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati.
Trajanje programa i načini izvođenja nastave

Dio programa za zanimanje Tehničar/ka za očnu optiku izvodi se za opće-obrazovne predmeta konzultativno-instruktivnom nastavom, dok se strukovni dio izvodi redovitom nastavom, u ukupnom trajanju od 3 309 sati.

Zašto izabrati nas?

Usmjereni smo na polaznike  – svaki polaznik je centar naših aktivnosti. Dinamično okruženje i moderne učionice te stručni, fleksibilni i kreativni predavači čine radnu atmosferu ugodnom za svakog polaznika.

Predavača

Lokacija

Programa

+ Polaznika

“Korijeni učenja su gorki, ali plodovi su slatki”

—Aristotel