fbpx

prijave

Dentalni asistent

Obrazovanje dentalnog asistenta u području zdravstva sa ciljem stjecanja znanja i vještina za rad u području zdravstvenih ustanova koje zahtijevaju spomenuti profil.

 

opis programa

Obrazovanje dentalnog asistenta u području zdravstva, pored zajedničkih ciljeva u sustavu srednjeg školstva utvrđenih Zakonom, ima za cilj i usvojiti znanje te osposobiti i razviti kod polaznika, preko zajedničkog i posebnog stručnog dijela programa, znanje i vještine za rad u području zdravstvenih ustanova koje zahtijevaju spomenuti profil.

Stručni sadržaji omogućuju polaznicima stjecanje stručnih znanja i vještina za profesionalno obavljanje djelatnosti.

Cilj je osigurati da polaznici steknu osnove profesionalnog obrazovanja na temelju kojega je moguć daljnji razvoj u struci. Također osposobiti ih za samostalno obavljanje poslova u domeni zanimanja dentalnog asistenta.

Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa

· Planirati terapijske postupke u dogovoru s dentalnim timom te samostalno voditi listu pacijenata i terapijskih postupaka.

· Samostalno i po uputi doktora dentalne medicine redovito analizirati količinu i ispravnost zaliha materijala u skladištu te ispravnost prostora i opreme u ordinaciji dentalne medicine.

· Osigurati ugodno okruženje u čekaonici dentalne medicine te primjereni tiskani i drugi zdravstveno-odgojni materijal u dogovoru s dentalnim timom.

· Samostalno dezinficirati radno mjesto, radne površine, instrumente i ostali pribor za terapijske postupke.

· Samostalno sterilizirati instrumente i pribor za terapijske postupke te provesti kontrolu sterilizacije prema standardima i zakonskim propisima.

· Samostalno pripremiti instrumente i pribor te asistirati doktoru dentalne medicine tijekom terapijskog postupka prema uputi.

· Samostalno pripremiti pacijenta za terapijski postupak i zbrinuti ga nakon terapijskog postupka prema standardima i zakonskim propisima, poštujući njegovo dostojanstvo i pravo na različitost.

· Raditi u timu s doktorom dentalne medicine tijekom izvođenja dijagnostičko terapijskog postupka prema standardima.

· Samostalno prepoznati hitna medicinska stanja i sudjelovati u njihovom rješavanju.

· Upoznati korisnika dentalno – medicinskih usluga o osnovnim pravilima oralne higijene i prevencije te sudjelovati u procesu zdravstvenog odgoja zajednice.

· Upisati dentalni status pacijenta prema nalogu doktora dentalne medicine, arhivirati osobnu dentalnu i ostalu medicinsku dokumentaciju prema propisu te izraditi izvješća o izvršenim terapijskim postupcima.

· Primijeniti suvremenu informatičku tehnologiju u izradi i pohranjivanju medicinske, statističke i financijske dokumentacije. Samostalno naplatiti dentalnu uslugu prema cjeniku usluga.

· Samostalno kontrolirati rok valjanosti lijekova i dentalnih materijala, voditi izdatnice i primke za dentalni materijal te redovito naručivati nove materijale za terapijske postupke u dogovoru s doktorom dentalne medicine.

· Uputiti pacijenta o terapijskom postupku sukladno nadležnosti dentalne asistentice te samostalno ili u timu riješiti komunikacijsku prepreku s pacijentom (djeca, starije i nemoćne osobe, osobe s invaliditetom, osobe iz drugih govornih područja).

· Komunicirati unutar i izvan dentalnog tima, (primjenjujući profesionalnu etiku, stručnu terminologiju te suvremenu informatičku tehnologiju).

· Redovito se stručno usavršavati te primjenjivati novostečena znanja i vještine u svakodnevnom radu.

· Samovrednovati rad u ordinaciji dentalne medicine te primjenjivati u svakodnevnom radu važeće zakonske propise, etički kodeks i protokol.

· Samostalno zbrinuti medicinski, kemijski i mehanički otpad prema važećim zakonskim propisima.

· Samostalno primijeniti mjere osobne zaštite te mjere zaštite pacijenta.

· Samostalno izvesti higijensko-epidemiološke mjere u ordinaciji te mjere postekspozicijske profilakse po zakonskom standardu, (nakon ubodnog i ugriznog incidenta te nakon izloženosti sekretima – krv, slina, gnoj).

Uvjeti za upis

U program izobrazbe za zanimanje dentalni asistent mogu se upisati polaznici koji imaju završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života, te liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova dentalnog asistenta.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje dentalni asistent polaznik mora imati završenu srednju školu i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova dentalnog asistenta.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrdit će se:

· razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,

· razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Dentalni asistent

Obrazac prijave

F.A.Q.

Često postavljena pitanja

Što je potrebno za upis u srednju školu?

Za upis u prvi razred srednje škole potrebna je završena osnovna škola.

Dokumenti potrebni za upis:

  • Završna svjedodžba osnovne škole.

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u programe doškolovanja?

Za upis u programe doškolovanja potrebno je imati završen jedan ili više razreda srednje škole.

Dokumenti potrebni za upis:

  • Svjedodžbe završenih razreda srednje škole

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u program prekvalifikacije?

Za prekvalifikaciju potrebno je imati završenu srednju školu.

Dokumenti potrebni za upis:

  • Svjedodžbe svih završenih razreda i završna svjedodžba srednje škole
  • Domovnica
  • Rodni list
  • Kopija osobne iskaznice

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.