fbpx

prijave

Dentalni tehničar

Obrazovanje dentalnog tehničara u području zdravstva sa ciljem stjecanja znanja i vještina za rad u području zdravstvenih ustanova koje zahtijevaju spomenuti profil.

opis programa

Obrazovanje dentalnog tehničara u području zdravstva, pored zajedničkih ciljeva u sustavu srednjeg školstva utvrđenih Zakonom, ima za cilj i usvojiti znanje te osposobiti i razviti kod polaznika, preko zajedničkog i posebnog stručnog dijela programa, znanje i vještine za rad u području zdravstvenih ustanova koje zahtijevaju spomenuti profil.

Stručni sadržaji omogućuju polaznicima stjecanje stručnih znanja i vještina za profesionalno obavljanje djelatnosti.

Cilj je osigurati da polaznici steknu osnove profesionalnog obrazovanja na temelju kojega je moguć daljnji razvoj u struci. Također osposobiti ih za samostalno obavljanje poslova u domeni zanimanja dentalnog tehničara.

Svrha strukovnog dijela nastavnog programa postiže se ostvarivanjem sljedećih zadaća

· usvajanje znanja i vještina koje osposobljavaju polaznika za samostalnu izradu fiksnih i mobilnih protetskih konstrukcija (stalnih i pomoćnih nadomjestaka).

· osposobiti polaznike za timski rad s liječnikom stomatologom radi očuvanja zdravlja

· upoznati i osposobiti polaznika za rukovanje različitim zubotehničkim instrumentima i aparatima u zubotehničkom laboratoriju

· upoznati vrste i sastav te svojstva gradivnih i pomoćnih dentalnih materijala te njihovog ponašanja tijekom tehnološkog procesa izrade fiksnih i mobilnih protetskih radova

· razviti kod polaznika profesionalnu svijest i odgovornost

· upoznati polaznike s općim i specijalnim sadržajima zaštite na radu

· upoznati i osposobiti polaznika za siguran i higijenski zaštićen način rada

· razviti kod polaznika smisao za estetiku

Strukovno-teorijski sadržaji upoznaju polaznika:

· s građom i funkcijom stomatološkog sustava te s posljedicama koje nastaju nakon djelomičnog i potpunog gubitka živčanih jedinica

· s različitim vrstama fiksnih i mobilnih protetskih radova te tehnološkom izradbom radova kao terapijskog sredstva

· s vrstama zubotehničkih materijala i tehnološkim procesima pri primjeni

Vježbe omogućuju polazniku

· usvojiti i steći vještine za izradu fiksnih i mobilnih protetskih nadomjestaka a ostvariti ih u zubotehničkom laboratoriju

· osposobiti za rukovanje različitim aparatima i instrumentima

· upoznati s timskim radom s liječnikom stomatologom te profesionalnim radom i djelovanjem u području stomatologije

Uvjeti za upis
 • U program izobrazbe za zanimanje dentalni tehničar mogu se upisati polaznici koji imaju završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života, te liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova dentalnog tehničara.

  Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje dentalni tehničar polaznik mora imati završenu srednju školu i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova dentalnog tehničara.

  Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrdit će se:

  · razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,

  · razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati.

  Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Dentalni tehničar

Obrazac prijave

F.A.Q.

Često postavljena pitanja

Što je potrebno za upis u srednju školu?

Za upis u prvi razred srednje škole potrebna je završena osnovna škola.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Završna svjedodžba osnovne škole.

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u programe doškolovanja?

Za upis u programe doškolovanja potrebno je imati završen jedan ili više razreda srednje škole.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe završenih razreda srednje škole

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u program prekvalifikacije?

Za prekvalifikaciju potrebno je imati završenu srednju školu.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe svih završenih razreda i završna svjedodžba srednje škole
 • Domovnica
 • Rodni list
 • Kopija osobne iskaznice

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.