fbpx

prijave

Farmaceutski tehničar

Farmaceutski tehničar je kao profil stručnog djelatnika obrazovan za rad u svim segmentima farmaceutske djelatnosti.

Stručni sadržaji omogućuju polaznicima stjecanje stručnih znanja i vještina za profesionalno obavljanje djelatnosti.

općenite informacije

Farmaceutski tehničar je kao profil stručnog djelatnika obrazovan za rad u svim segmentima farmaceutske djelatnosti.

Obrazovanje farmaceutskih tehničara u području zdravstva, pored zajedničkih ciljeva u sustavu srednjeg školstva utvrđenih Zakonom, ima za cilj i usvojiti znanje te osposobiti i razviti kod polaznika, preko zajedničkog i posebnog stručnog dijela programa, znanje i vještine za rad u području zdravstvenih ustanova koje zahtijevaju spomenuti profil.

Stručni sadržaji omogućuju polaznicima stjecanje stručnih znanja i vještina za profesionalno obavljanje djelatnosti.

Dio stručnih sadržaja čine vježbe čija je zadaća postupno uvođenje polaznika u rad, posebno u ljekarnama i biljnim ljekarnama, kao i ostalim ustanovama gdje farmaceutski tehničari obavljaju svoju djelatnost. Tijekom obrazovanja polaznike je potrebno upozoriti na veliku odgovornost u budućem profesionalnom radu te ih upoznati sa svim novim dostignućima i težnjama u struci od kojih glavno mjesto ima primjena elektronskih računala, a također i fitoterapija

Zadaće općih sadržaja
 • razumijevanje i podizanje kulture življenja i brige za tjelesni razvoj i zdravlje polaznika
 • stjecanje općeg temeljitog obrazovanja, posebno iz prirodnih znanosti za razumijevanje i svladavanje stručnih sadržaja
 • stjecanje potrebnih znanja za nastavak obrazovanja
zadaće programa
 • Usvajanje znanja i vještina koje farmaceutskom tehničaru omogućuju što potpunije uklapanje u timski rad te samostalnost u djelokrugu predviđenim Zakonom. Podrazumijeva se rad u javnim i bolničkim ljekarnama, biljnim ljekarnama, drogerijama, veletrgovinama, farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji te analitičkim, galenskim i drugim laboratorijima;
 • Poznavanje sirovina biljnog, životinjskog i mineralnog podrijetla kao i sintetskih tvari potrebnih za pripremu i proizvodnju lijekova;
 • Poznavanje kozmetičkih preparata i higijenskih sredstava;
 • Poznavanje pomoćnih ljekovitih sredstava;
 • Poznavanje gotovih lijekova za humanu i veterinarsku uporabu;
 • Poznavanje prirodnih ljekovitih sredstava;
 • Poznavanje sanitetskog materijala;
 • Stjecanje vještine u tehnologiji izrade galenskih i magistralnih lijekova;
 • Stjecanje vještine u različitim analitičkim postupcima;
 • Vođenje administrativnih poslova.
Specifična svrha obrazovanja

Farmaceutski tehničar radi s farmaceutskim sirovinama u pripremi i proizvodnji gotovih farmaceutskih proizvoda. Posao tehničara razlikuje se, ovisno o tomu radi li u ljekarni, laboratoriju ili farmaceutskoj proizvodnji.

Farmaceutski tehničari zapošljavaju se u ljekarnama, laboratorijima, u proizvodnji lijekova za humanu i veterinarsku upotrebu i u kozmetičkoj proizvodnji.

Rad u farmaceutskoj proizvodnji odvija se u uvjetima mikrobiološke klime (zadane temperature, vlažnosti zraka i strujanje zraka) ili sterilnim uvjetima rada, pa je također propisano nošenje sterilne obuće i odjeće. Laboratoriji u kojima rade farmaceutski tehničari mogu biti laboratoriji u kojima prevladavaju tikvice, staklene cijevi i plamenici, ali i potpuno suvremeni i automatizirani uređaji. Stoga se očekuje da farmaceutski tehničar zna raditi s kompjutoriziranom opremom te da razumije engleski ili njemački jezik, jer su upute za upotrebu opreme najčešće pisane na tim jezicima.

Uvjeti za upis
 • U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje FARMACEUTSKI/A TEHNIČAR/KA može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života te liječničko uvjerenje o sposobnosti obavljanja poslova.
 • Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje farmaceutski/a tehničar/ka polaznik mora imati završenu srednju školu te liječničko uvjerenje o sposobnosti obavljanja poslova.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Farmaceutski Tehničar

Obrazac prijave

F.A.Q.

Često postavljena pitanja

Što je potrebno za upis u srednju školu?

Za upis u prvi razred srednje škole potrebna je završena osnovna škola.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Završna svjedodžba osnovne škole.

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u programe doškolovanja?

Za upis u programe doškolovanja potrebno je imati završen jedan ili više razreda srednje škole.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe završenih razreda srednje škole

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u program prekvalifikacije?

Za prekvalifikaciju potrebno je imati završenu srednju školu.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe svih završenih razreda i završna svjedodžba srednje škole
 • Domovnica
 • Rodni list
 • Kopija osobne iskaznice

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.