fbpx

Hrvatska kvaliteta – Učilište Studium

Naziv projekta

Hrvatska kvaliteta – Učilište Studium

Korisnik

Učilište Studium – ustanova za obrazovanje odraslih

Vrijednost projekta

64.000,00 kuna

Iznos sufinanciranja EU

64.000,00 kn – 100%

Razdoblje provedbe projekta

12 mjeseci (04.02.2021. – 04.02.2022.)

Opis projekta

Ovim projektom želi se produbiti konkurentnost i prepoznatljivost kvalitete usluga koje pruža Učilište Studium na svojim lokacijama. Budući kako je Učilište Studium prvo Učilište u Republici Hrvatskoj koji je nositelj znaka Hrvatska kvaliteta za obrazovanje odraslih i to za sjedište u Vukovaru i poslovnicu Osijek ovim projektom želi se produbiti i povećati konkurentnost te doprinijeti povećanju prepoznatljivosti dobivanjem znaka kvalitete za obrazovanje odraslih u poslovnicama Vinkovci i Bjelovar te kvaliteta poduka stranih jezika za poslovnice u gradovima Vinkovci i Osijek.

Cilj projekta

Projekt se provodi s ciljem unaprjeđenja poslovanja Učilišta Studium, stvaranja prepoznatljivosti i dodatne konkurentnosti na domaćem, ali i na stranom tržištu. Provedba projekta uključuje aktivnosti dodjele znaka kvalitete ustanovi za obrazovanje odraslih  Učilištu Studium kao i neophodne aktivnosti unutar projekta – provedba promidžbe i vidljivosti projekta. Aktivnosti dodjele znaka kvalitete ustanovi za obrazovanje odraslih odnosi se na ishođenje znaka kvalitete za obrazovanje odraslih te znaka kvalitete poduke stranih jezika.

Provedbom projekta omogućit će se Učilištu Studium stjecanje znaka kvalitete za grad Bjelovar i Vinkovce za kvalitetu obrazovanja odraslih dok se projektom planira dobiti oznaka kvalitete za poduke stranog jezika u gradu Osijeku i Vukovaru.

Kontakt osoba za više informacija

Odricanje od odgovornosti:

Ova publikacija proizvedena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Učilišta Studium te se ni na koji način ne može smatrati stajalištem Europske unije