fbpx

Radionica: mišićna akupuktura, Osijek 24./25. travanj

Datum objave: 25/03/2021

Učilište Studium

Mišićna Akupunktura

DATUM i VRIJEME: 24.4. – 25.4.2021 od 09:00-17:00h
MJESTO ODRŽAVANJA: Motion Centar, Ivana Gundulića 56, Osijek
OBLIK RADIONICE: teorijsko – praktični
CIJENA: 1900 kn / popust za polaznike Učilišta Studium

Polaznici će po završetku dobiti Potvrdu o stručnom usavršavanju izdanu od strane Učilišta Studium te materijale u obliku skripte.

Prijave i informacije

 

Opis radionice

Mišićna akupunktura je tehnika koja koristi tanke igle koje se apliciraju u mišićne trigger točke da bi se kreirao klinički efekt. Primarna svrha tehnike je ublažiti muskuloskeletnu bol, uključujući miofascijalne bolne sindrome. Tehnika ima vlastiti teorijski koncept, terminologiju, procedure i terapijsku aplikaciju. Praktična primjena je bazirana na trenutnim spoznajama o ljudskoj anatomiji, fiziologiji i patologiji, i na principima evidence-based medicine.

– objasniti će se principi tehnike
– objasniti će se i demonstrirati siguran i efikasan način insercije igli

– objasniti će se indikacije i kontraindikacije i demonstrirati pravilna integracija u svakodnevnoj praksi

– na radionici će se proći aplikacije mišića koji se najčešće tretiraju, uključujući mišiće gornjih i donjih ekstremiteta

Cilj radionice: Primarni cilj radionice je steći i usvojiti teorijsko-praktična znanja o mišićnoj akupunkturi te polaznicima omogućiti stjecanje vještine za sigurnu i efikasnu primjenu mišićne akupunkture u svakodnevnoj praksi kod raznih bolnih stanja i sindroma.

Polaznici će nakon radionice moći samostalno napraviti procjenu i tretman mišićne akupunkture.

BIOGRAFIJA PREDAVAČA

Kristijan Mamuzić – vlasnik Motion Centra – centra za fizioterapiju i rehabilitaciju koji objedinjuje elemente iz fizioterapije, kineziologije, manualne terapije i osteopatije u svrhu očuvanja i poboljšanja sveukupnog zdravlja pojedinca. U svome radu koristi metode i principe temeljene na funkcionalnoj anatomiji, najnovijim znanstvenim spoznajama iz područja fizioterapije i kineziologije te ih integrira u rehabilitaciji bolnih stanja i ozljeda sustava za kretanje, sportskoj rekreaciji i zdravstvenom fitnessu.

Prema formalnoj edukaciji, Kristijan je diplomirani fizioterapeut te u procesu edukacije za osteopata pri Hrvatskoj Akademiji za Osteopatiju. Osim formalne naobrazbe, pohađao je brojne edukacije i seminare iz područja fizioterapije i kineziologije, kao i stručna usavršavanja fizioterapeutskih i manualnih tehnika.

MOTION CENTAR FACEBOOK STRANICA

MOTION CETAR INSTAGRAM PROFIL

Marko Šimunek – vlasnik Mmassage-a, mobilnog obrta koji pokriva najviše osječko- baranjsku županiju te ostatak Hrvatske po dogovoru. Provodi elemente iz fizioterapije, kineziologije, manualne terapije te po zahtjevu i konzultacije 1 na 1 s kolegama gdje prolazi najčešću problematiku mišićno-koštanog sustava.

Sve je u svrhu poboljšanja kvalitete svakodnevnog života i ima za cilj osvijestiti ljude o kvalitetnijem načinu života jer smatra da je edukacija osoba s kojima radi izuzetno važna.

Prema formalnoj edukaciji, Marko je prvostupnik fizioterapije i trenutno se dodatno usavršava na području manualnih tehnika. Osim formalne naobrazbe, pohađao je i mnoge edukacije te radionice iz područja fizioterapije, kao i stručnih usavršavanja fizioterapeutskih i manualnih tehnika.

MMASSAGE FACEBOOK STRANICA

MMASSAGE INSTAGRAM PROFIL

DATUM i VRIJEME: 24.4. – 25.4.2021 od 09:00-17:00h

MJESTO ODRŽAVANJA: Motion Centar, Ivana Gundulića 56, Osijek

OBLIK RADIONICE: teorijsko – praktični
CIJENA: 1900 kn / popust za polaznike Učilišta Studium

TKO MOŽE SUDJELOVATI: fizioterapeuti, kineziolozi, kineziterapeuti i studenti navedenih struka

PRIJAVE I INFORMACIJE:
Mail: [email protected]
Mob: 099/709-6058

Povezane vijesti